Zastupitelstvo Kontakt a úřední hodiny Úřední deska Můj email Mapa serveru Home


Kliknutím na nadpis se v novém okně otevře plné znění článku


Plynofikace přiššla na sedm milionů korun

Deník Litoměřicka - 5.5.2004 - Plných sedm milionů korun stála loňská plynofikace obce Miřejovice. Je to zdaleka největší investice v novodobých dějinách obce, která má pouhých 175 obyvatel a roční rozpočet 1,7 milionu. Letošní rok bude rozhodující pro to, jestli se na plyn p?ipojí dostatek domácností. Jinak bude muset obec vracet ?ást dotací...


Samostatnost si lidé pochvalují

Deník Litoměřicka - 5.5.2004 - Více nežž deset let jsou Miřejovice samostatnou obcí. Většina obyvatel se totiž v referendu, které se konalo v roce 1992, vyslovila pro odtržení obce od Litoměřic. O tom, žže by se obec znovu s Litoměřicemi spojila, nechtějí ani slyšet...


Stanou se Miřejovice milionářskou čtvrtí?

Nový proud - 4.2.2004 - Plynofikace obce byla dokončena loni v říjnu. Nyní zastupitelé pracují na dokončení územního plánu. Může to znít jako běžná úřednická zpráva, ale důsledek bude znamenat velmi intenzivní rozvoj prozatím poměrně klidné obce. "Pokud bude územní plán hotový, může se v obci začít stavět" řekl miřejovický starosta Jiří Červený. Ale rypadla bagrů, které budou kopat základy nebudou v obci k vidění ojediněle. "Vypadá to, žže by zde mělo vzniknout 70 až 80 nových domů, co?ž znamená, že bychom byli dvakrát větší nežž nyní," uvedl starosta ...


- 2015 -