OZV č. 1/2017

Označení (jednací číslo): Popis (anotace): Obecně závazná vyhláška č. 1 z roku 2017 – obvody základních škol

Strategický plán obce

Označení (jednací číslo): Popis (anotace): Strategický plán obce na roky 2017 – 2021